Државна ревизорска институција

Састанак Управног одбора Твининг лајт пројекта „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији“

19. јануар 2018. година
Састанак Управног одбора Твининг лајт пројекта  „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији“

У просторијама Државне ревизорске институције, у четвртак, 18. јануара, одржан је први састанак Управног одбора Твининг лајт пројекта „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији“ који врховна ревизорска институција (ВРИ) Летонске Републике спроводи у корист ВРИ Републике Србије.

На састанку је разматран Почетни извештај пројекта за период од 20. септембра до 19. новембра 2017. године.


Састанку су присуствовали председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор Радослав Сретеновић, врховни државни ревизор Ивица Гавриловић, шеф Канцеларије председника Ива Василић, вођа пројекта Марита Салграве, краткорочни експерти Емилс Пулманис и Џени Персон, Владан Петровић из Делгације ЕУ у Републици Србији и Бранимир Андрејић из Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније при Министарству финансија.


Председник ДРИ и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић, отворио је састанак рекавши да је циљ овог пројекта увођење одговарајућег система контроле квалитета ревизије који је усклађен са европским и међународним стандардима ревизије у ДРИ, као и стандардизација ревизијске праксе у ДРИ са добром праксом. Он је додао да је у извештајном периоду рађено на две од шест активности, којима треба да се остваре ова два резултата пројекта. Спроведене су и две експертске мисије, где је у оквиру прве започет рад на изради Извештаја о оцени, који подразумева преглед постојеће праксе ДРИ у вези са контролом квалитета ревизија, док је други део мисије обухватио две радионице за запослене ДРИ на тему примене стандарда о контроли квалитета ревизије.

Вођа пројекта Марита Салграве, оценила је досадашњи рад на пројекту као веома успешан, представљајући учесницима састанака резултате досадашњих активности. Она је напоменула да је 71 запослени у ДРИ успешно прошао обуку у вези са ИССАИ стандардима, приликом чега су запослени научили више о уверавању у квалитет, контроли квалитета у различитим врстама ревизије, улози ИССАИ у раду ВРИ, стандардима за уверавање у квалитет и контроли квалитета у поступку ревизије.

Након завршене прве фазе пројекта, током састанка су представљене и остале спроведене активности, као и наредни кораци. Резултати ових активности биће тестирани кроз четири пилот ревизије, као и додатну обуку за 40 запослених у ДРИ.


Твининг лајт пројекат „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској иснтитуцији“ финансиран је из ИПА средстава Европске уније и траје до маја 2018. године.