Државна ревизорска институција

Радионица о ревизији завршног рачуна буџета и консолидованих финансијских извештаја биће одржана 1. и 2. децембра 2011. године, у 9 сати, у Палати „Србија“ - сала „Југославија“, Булевар Михајла Пупина 2, Београд

29. новембар 2011. година
У уводном делу радионице говориће Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције и Срђан Мајсторовић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије.

Током радионице биће размењено искуство и проблеми на које при ревизији завршног рачуна буџета и консолидованих финансијских извештаја наилазе представници врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за придруживање ЕУ. Чланице Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за приступање ЕУ и Европског ревизорског суда, односно представници државних ревизорских институција Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Турске, Црне Горе и Србије, разматраће следеће елементе ревизије:

  1. Оцена ризика од материјално погрешног исказивања
  2. Материјалност у планирању и вршењу ревизије
  3. Ревизијско узорковање и
  4. Формирање мишљења и извештавање о финансијским извештајима.

Током дводневног скупа, коме ће присуствовати и представници Европског ревизорског суда и SIGMA, биће разматране практичне последице примене релевантних смерница INTOSAI - Међународне организације врховних ревизорских институција, односно ISSAI - Међународних стандарда врховних ревизорских институција, конкретни предлози за унапређење стандарда рада на ревизији, као и промовисање даље сарадње на питањима од заједничког интереса.
Радионица о ревизија завршног рачуна буџета и консолидованих финансијских извештаја је прва активност након састанка у Истанбулу на ком су се челници врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за придруживање ЕУ састали како би донели одлуку о заједничким циљевима њихових институција током припреме да постану врховне ревизорске институције државе чланице ЕУ. Циљеви су усвојени у форми Истанбулског споразума.
Радионицу организује Државна ревизорска институција уз подршку OECD/SIGMA и Заједничке радне групе за ревизијске активности (Joint working Group of Audit Activities - JWGAA).
Програм радионице можете преузети овде.


Документи везани за ову вест

Наслов документа
Програм Новембар 2011. Тип документа pdf, Величина 226.27 KB