Државна ревизорска институција

Радионица о ефектима ревизија сврсисходности пословања

17. октобар 2018. година
Радионица о ефектима ревизија сврсисходности пословања

Експерт са дугогодишњим искуством у Националној канцеларији за ревизију Велике Британије, Дејвид Голсворди, одржао је од 15. до 17. октобра 2018. године, за запослене у Државној ревизорској институцији, радионицу посвећену ефектима ревизије сврсисходности и методологији за њихово праћење и оцену.

Током тродневне обуке стручњак из Велике Британије је говорио о методолошком оквиру за праћење ефеката ревизија сврсисходности, евидентирању ефеката у овој врсти ревизије, важности индикатора за праћење ефеката, затим о буџетирању и јавним политикама заснованим на сврсисходности, као и о елементу правичности у ревизији сврсисходности пословања.

Он је објаснио циклични процес спровођења ревизије сврсисходности. Након избора теме за ревизију сврсисходности, следи утврђивање проблема – несврсисходност, затим планирање ревизије, па прикупљање података и доказа, анализа података и доказа, затим финализација ревизије и објављивање извештаја, и на крају праћење спровођења препорука ревизије.

Говорећи о приступу Националне канцеларије за ревизију Велике Британије у спровођењу ревизија сврсисходности пословања, Голсворди је нагласио да та врховна ревизорска институција сваке године објави 60 извештаја о ревизији сврсисходности.

Предавање експерта Дејвида Голсвордија организовано је у оквиру пројекта „Финансијска одговорност“ који се финансира из Фонда за добру управу Велике Британије.Пројекат предвиђа подршку ДРИ у оцени ефеката ревизија сврсисходности спроведених у претходном периоду, уз припрему методологије и приручника за праћење ефеката и обуку запослених за њихово коришћење. Подршка ће бити пружена и у припреми студије случаја за визуализацију података, као и у припреми и представљању надлежном скупштинском одбору одабраног извештаја о ревизији сврсисходности, ради ефективног представљања кључних порука.

Влада Велике Британије пружа подршку Босни и Херцеговини, Грузији, Молдавији, Србији и Украјини у спровођењу неопходних реформи кроз Фонд за добру управу. Посебан стуб овог пројекта је механизам за техничку помоћ намењен подршци реформама у две приоритетне области- добра управа и привредни развој, док ће нарочита пажња биће посвећена борби против корупције, унапређењу пословног окружења, реформи правосуђа, реформи кључних сектора (нпр. банкарског сектора и сектора енергетике), јачању владавине права и подршци независности медија. Циљ Фонда је већа политичка и економска стабилност, уз истовремено смањење сиромаштва и повећање привредног раста. Механизмом за техничку помоћ у Србији управља фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) из Уједињеног Краљевства, заједно са PwC из Србије и think tank организацијом Центар за европске политике, у блиској сарадњи са Британском амбасадом у Србији.