Државна ревизорска институција

Представљање студије Центра за европске политике „Цивилно друштво и грађани у процесу екстерне ревизије – Компаративна студија међународне праксе са препорукама за примену у Србији“, Четвртак, 29. август 2013. године, 9,30 сати, Народна скупштина, мала пленарна сала, Трг Николе Пашића 13

28. август 2013. година
На презентацији ће говорити:

  • Небојша Стефановић, председник Народне скупштине
  • Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције
  • Драгана Лукић, заменик директора Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA), USAID
  • Небојша Лазаревић, директор Центра за европску политику
Небојша Лазаревић ће представити налазе и закључке студије, као и препоруке за Државну ревизорску институцију.

Истраживање и студија су организовани у склопу пројекта „Повећање учешћа грађана у успостављању одговорне власти у Србији“, који Центар за европске политике реализује уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID), a у оквиру пројекта „Реформа правосуђа и одговорна власт“ (JRGA).