Државна ревизорска институција

Представљање извештаја о ревизијама које је Државна ревизорска институција обавила током 2013. године, Четвртак, 26. децембар 2013. године, 13.30 сати, Медија центар, сала на првом спрату, Теразије 3

25. децембар 2013. година
Државна ревизорска институција ће, на конференцији, представити Извештај о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину, као и извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања министарстава, буџетских фондова, јавних предузећа и привредних друштава, градова и општина, организација обавезног социјалног осигурања, Народне банке Србије.

Након уводног излагања, председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић говориће о резултатима ревизије за 2013. годину.

По завршетку конференције, извештаји о ревизијама ће бити објављени на сајту Државне ревизорске институције.