Државна ревизорска институција

Представник Институције учествовао на радионици посвећеној сарадњи интерних и екстерних ревизора

12. октобар 2018. година
Представник Институције учествовао на радионици посвећеној сарадњи интерних и екстерних ревизора

Представник Државне ревизорске институције Зоран Степановић, виши саветник у ревизији у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања, учествовао је у радионици посвећеној сарадњи интерних и екстерних ревизора, коју је организовао Центар за изузетност у финансијама (ЦЕФ) од 9. до 11. октобра 2018. године у Љубљани.

Радионица је представљала платформу за размену идеја о томе како унапредити сарадњу између екстерних ревизора, који раде у врховним ревизорским институцијама (ВРИ), и интерних ревизора у јавном сектору. Учесници су имали прилике да се упознају са користима које доноси боља сарадња, са упутствима о начинима за остваривање сарадње, док је фокус радионице био на применљивим Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ИССАИ) и Међународним оквиром професионалне праксе (ИППФ). Током тродневне радионице, учесници су разматрали улоге и одговорности обе стране, разјаснили основ за сарадњу и идентификовали могуће начине за остваривање сарадње.

Радионици су присуствовали руководиоци централних јединица за хармонизацију, начелници служби за интерну ревизију, виши интерни ревизори и виши ревизори у ВРИ.

Учешће представника Институције на радионици подржала је Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта "Реформа јавних финансија - финансирање Агенде 2030".