Државна ревизорска институција

Објављени први извештаји о ревизији из Програма ревизије за 2018. годину

10. октобар 2018. година
Објављени први извештаји о ревизији из Програма ревизије за 2018. годину

Државна ревизорска институција је објавила данас прве извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања из Програма ревизије за 2018. годину.

Ревизорски извештаји се односе на финансијске извештаје и правилност пословања Агенције за борбу против корупције, Медицинске школе „Београд“, Град Лозницу, Клиничко-болнички центар „Драгиша Мишовић - Дедиње“, Развојнe агенцијe Србије за 2017. годину.

Извештаји о ревизији су уручени Народној скупштини и одговорним лицима у субјектима ревизије.

Државна ревизорска институције ће убудуће, заједно са објављивањем извештаја о ревизији, припремати и резиме извештаја ради лакшег сагледавања налаза и препорука.

Оваква пракса представља једну од мера које је Институција започела ради ефикасније и лакше комуникације са свим заинтересованим странама.