Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција домаћин другог састанка ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

05. новембар 2018. година
Државна ревизорска институција домаћин другог састанка ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина

Државна ревизорска институција данас и сутра домаћин је европским колегама из Радне групе ЕУРОСАИ (Европска организација врховних ревизорских институција) за ревизију општина који у Београду одржавају други годишњи састанак ове Радне групе и семинар на тему „Финансије локалних власти: будући изазови“.

Током састанка на ком су се окупиле колеге из врховних ревизорских институција Албаније, Аустрије, Хрватске, Данске, Естоније, Федерације Босне и Херцеговине, Финске, Грчке, Мађарске, Израела, Италије, Летоније, Литваније, Македоније, Малте, Молдавије, Црне Горе, Пољске, Португала, Републике Српске, Румуније, Словачке, Словеније, Шпаније, Турске и Украјине, разматрају се стање финансија локалних власти, ефективно финансијско управљање и одговорност, зајмопримање и дуговање, као и улога централне власти у овим процесима.

Отварајући састанак, председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић истакао је да је Сектор за ревизију буџета локалних власти, током ревизија спроведених у 2017. години, субјектима ревизије дао укупно 800 препорука.

Прошле године, након препорука ДРИ, измењен је Закон о буџетском систему, Закон о јавној својини, затим, Закон о основама система образовања и васпитања. Ефекти препорука огледају се и у отклањањунеправилности у поступцима јавних набавки, затим у поступцима јавних конкурса и доделе средстава, као и у отклањању неправилности на основу више преузетих обавеза од одобрених апропријација, рекао је др Пејовић.

Он је навео да се, након препорука државних ревизора, отклањају и погрешна исказивања у финансијским извештајима, као што је евидентирање финансијске и нефинансијске имовине, повраћај неутрошених буџетских средстава.

Закључци и препоруке из извештаја о обављеним ревизијама представљају драгоцени подстицај не само за отклањање указаних недостатака, већ и за унапређење планирања и извршења буџета, а можда најважније од свега, унапређење рада и система државне управе у целини“ , поручио је др Пејовић.

Генерални државни ревизор Литваније др Арунас Дулкис је нагласио да би институције јавног сектора требало да одговоре јавности зашто постоје и која је вредност њиховог рада.

„Улога врховних ревизорских институција је да помогну стабилном управљању добрима и финансијама у државној својини. ВРИ морају да прате потенцијалне ризике у јавном сектору, оцењују оперативне ризике у овој области и прате учинак мера за унапређење ефективности“, закључио је др Дулкис.

На семинару се разматрају и различити методи за унапређење нивоа управе који је најближи грађанима, и утврђују се универзалини финансијски изазови са којима се често суочавају регије и државе.

У свим земљама чланицама Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), општине и градови троше више него што приходују, а све локалне власти зависе од трансфера централне власти, истакао је данас на семинару Хансјорг Блохлигер, виши економиста ОЕЦД-а.

Током дводневног семинара, о конкретним искуствима о ревизији општина, говориће и представници врховних ревизорских институција Литваније, Финске, Израела, Словеније, Италије, Летоније, Србије, Аустрије, Македоније, Словачке, Естоније, Грчке, Хрватске и Румуније.

Током годишњег састанка Радне групе биће разматране активности у вези са планом рада ове радне групе у периоду 2017-2020. године, а нарочито у вези са резултатима и акционим планом за 2019. годину.

Национална канцеларија за ревизију Литваније, која председава овом Радном групом, организује међународне састанке и семинаре о ревизији општина од 2013. године. Јуна 2016. године, на састанку Управног одбора ЕУРОСАИ, усвојена је иницијатива ВРИ Литваније да се установи посебна ЕУРОСАИ Радна група за ревизију општина која је званично започела са активностима у 2017. години. Имајући у виду значај надлежности Институције за ревизију буџета локалних власти, Државна ревизорска институција Републике Србије је у децембру 2016. године постала чланица ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију општина са циљем даљег развоја методологије ревизије, као и доприноса унапређењу система ревизија општина тако да резултати ревизија доведу до позитивних промена за њихове становнике. Радну групу тренутно чини 27 европских ВРИ и један посматрач – Управа за регионалну финансијску контролу Швајцарске.

Подршку у организовању овог догађаја пружио је пројекат “Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама” који заједнички спроводе Државна ревизорска институција и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Швајцарске.