Државна ревизорска институција

Делегација ДРИ учествовала на семинару о методологији ревизије у Варшави

18. октобар 2018. година
Делегација ДРИ учествовала на семинару о методологији ревизије у Варшави

Делегација Државне ревизорске институције коју су чинили су државни ревизори Александра Маринковић Наумовски и Гордана Узелац, и саветник Милена Лековић учествовала је на семинару Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) посвећеном методологији ревизије који је 16-17. октобра одржан у Варшави. Ово је први из серије семинара планираних на тему текућих потреба врховних ревизорских институција (ВРИ) у погледу развоја институционалних капацитета.

Семинар је био подељен на три тематске области: уверавање у квалитет (обезбеђивање квалитета ревизије, укључујући примену међународних стандарда), комуникацију са заинтересованим странама (укључујући савремене методе за представљање ревизијских налаза и препорука), као и планирање ревизије, на стратешком и оперативном нивоу. Преко 60 делегата одговорних за методологију, стратешко планирање, уверавање у квалитет ревизије и односе са заинтересованим странама учествовало је на радионицама и панел дискусијама током којих су утврђене потребе европских ВРИ у смислу методологије, планирања и комуникације.

Државни ревизор Александра Маринковић Наумовски представила је европским колегама начин на који Државна ревизорска институција Републике Србије планира ревизије на стратешком и оперативном нивоу, уз коришћење анализе ризика.

Састанак, на ком су учествовале делегације из скоро 30 ВРИ, организовала је Национална канцеларија за ревизију Пољске чији је задатак да координира стратешким циљем 2 „Развој институционалних капацитета“ Стратешког плана ЕУРОСАИ за 2017-2023.

Посета делегације ДРИ семинару је организована у оквиру пројекта „Ефикаснији механизми одговорности у области јавних финансија“ који спроводе Државна ревизорска институција, Министарство финансија, Управа за јавне набавке, Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Правосудна академија, Стална конференција градова и општина (СКГО) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат финансира Влада Краљевине Шведске.